Inne

L.p. Nazwa: Zdjęcia: Cena:
1 Mikroskop Zeiss Std. 14 – Bundeswehr 1200Eur